443Gible

Gible 01

Hướng dẫn: Làm từ vây đầu xuống, đóng giữa hai chân ở phía dưới.
Cao: 12.0 cm Rộng: 15.8 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gible 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 14.0 cm Rộng: 12.2 cm Sâu: 15.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gible 03

Hướng dẫn: Làm từ vây, đóng ở đuôi. Đực và cái khác nhau ở vây đầu.
Cao: 9.1 cm Rộng: 8.7 cm Sâu: 11.3 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).