444Gabite

Gabite 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Bắt đầu từ đỉnh đầu, đóng ở chân.
Cao: 17.5 cm Rộng: 16.9 cm Sâu: 20.0 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Gabite 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 19.0 cm Rộng: 20.2 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).