445Garchomp

Garchomp 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống theo số thứ tự.
Cao: 17.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 25.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Garchomp 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 24.2 cm Rộng: 31.6 cm Sâu: 27.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Garchomp 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 33.9 cm Sâu: 39.6 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Garchomp 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân hoặc đuôi.
Cao: 53.0 cm Rộng: 52.6 cm Sâu: 60.9 cm
Số trang: 21 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Garchomp 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 28.0 cm Rộng: 41.6 cm Sâu: 33.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).