445Garchomp

Garchomp 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống theo số thứ tự.
Cao: 17.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 25.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Garchomp 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 24.2 cm Rộng: 31.6 cm Sâu: 27.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Garchomp 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 33.9 cm Sâu: 39.6 cm
Số trang: 13 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Garchomp 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 28.0 cm Rộng: 41.6 cm Sâu: 33.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.