446Munchlax

Munchlax 01

Hướng dẫn: Phần khó duy nhất là lông ở phía dưới và các ngón tay. Mô hình đóng ở tai.
Cao: 18.0 cm Rộng: 14.0 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.