447Riolu

Riolu 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Cần đặt vật nặng vào trong mới có thể đứng được.
Cao: 20.0 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.