448Lucario

Lucario 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Số giống nhau dán vào nhau.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 2 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lucario 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 16.2 cm Sâu: 22.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: riolushinx
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lucario 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 27.0 cm Rộng: 16.8 cm Sâu: 19.9 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lucario 04

Hướng dẫn: Bắt đầu từ tai và làm quanh đầu. Khi làm đến cổ, đầu tiên dán chi tiết 15 đến 16 rồi dán vào đầu. Định hình bộ lông theo ý muốn, tạo kiểu cho nó. Dán tay sau khi làm xong phần thân trên. Đóng thân ở chi tiết 85 và 88. Chân làm ngược từ dưới lên, sau đó dán vào thân.
Cao: 27.8 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 20.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lucario 05

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trên xuống, đóng ở đùi. Sau đó làm và dán các tay, chân, búi tóc và đuôi vào thân.
Cao: 24.0 cm Rộng: 13.3 cm Sâu: 18.4 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Lucario 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 30.2 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 17.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Mega Lucario 02

Hướng dẫn: Làm từ dưới lên, đóng ở tai.
Cao: 25.5 cm Rộng: 16.7 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).