449Hippopotas

Hippopotas 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu ra sau, đóng ở giữa hai chân sau.
Cao: 16.0 cm Rộng: 11.1 cm Sâu: 26.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).