451Skorupi

Skorupi 01

Hướng dẫn: Làm từ sau ra trước, đóng ở chi tiết tròn trên đầu.
Cao: 12.0 cm Rộng: 18.6 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).