452Drapion

Drapion 01

Hướng dẫn: Làm từng phần rồi dán chúng lại với nhau.
Cao: 19.0 cm Rộng: 21.7 cm Sâu: 28.6 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Drapion 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 13.0 cm Rộng: 25.7 cm Sâu: 34.4 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).