453Croagunk

Croagunk 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống tay và chân. Mẫu này hơi khó đóng vì bạn thực sự không thể đóng nó ở chân. Cố gắng đóng ở giữa hai chân.
Cao: 17.0 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 12.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).