454Toxicroak

Toxicroak 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chi tiết trước giữa hai chân.
Cao: 21.9 cm Rộng: 29.2 cm Sâu: 19.6 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).