455Carnivine

Carnivine 01

Hướng dẫn: Làm đầu và thân đóng ở đáy của mỗi bộ phận. Sau đó làm tay và rể từ chóp ngược về thân và dán vào thân để hoàn thành.
Cao: 20.0 cm Rộng: 28.1 cm Sâu: 13.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Carnivine 02

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong tệp ID.
Cao: 23.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).