456Finneon

Finneon 01

Hướng dẫn: Làm phần thân từ trước ra sau, đóng ở sau. Sau đó, dàn vây và đuôi vào thân.
Cao: 11.0 cm Rộng: 9.2 cm Sâu: 16.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).