457Lumineon

Lumineon 01

Hướng dẫn: Làm từ mũi đến đuôi, dán các vây (hai mặt) khi đến lượt. Đóng ở đuôi.
Cao: 18.0 cm Rộng: 22.2 cm Sâu: 20.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lumineon 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 18.2 cm Rộng: 15.2 cm Sâu: 15.8 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Lumineon 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 25.7 cm Sâu: 19.4 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).