458Mantyke

Mantyke 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 18.0 cm Rộng: 21.6 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mantyke 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau. Đóng ở chi tiết lưng phía sau, nơi không có các khớp dán.
Cao: 9.0 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 16.7 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).