459Snover

Snover 01

Hướng dẫn: Bắt đầu với phần dưới của thân, dán bàn chân và đuôi. Sau đó, làm phần trên, dán các gai và cánh tay. Cuối cùng, thêm chiếc mũ vào là xong!
Cao: 19.4 cm Rộng: 23.4 cm Sâu: 24.7 cm
Số trang: 8 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snover 02

Hướng dẫn: Làm thân bằng trang đầu. Sau đó, làm mũ và dán keo lên trên thân. Cuối cùng, chỉ cần dán đuôi và gai.
Cao: 12.1 cm Rộng: 10.3 cm Sâu: 10.4 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snover 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 12.0 cm Rộng: 18.3 cm Sâu: 10.3 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).