460Abomasnow

Abomasnow 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 33.9 cm Sâu: 21.1 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Abomasnow 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 32.0 cm Rộng: 34.0 cm Sâu: 33.7 cm
Số trang: 29 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).