461Weavile

Weavile 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu đến chân, dán cánh tay khi có thể. Đảm bảo giữ áp lực lên phần đuôi khi dán cho đến khi chúng khô. Ngoài ra, thêm một vật nặng bên trong chân để cân bằng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 15.0 cm Sâu: 18.6 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Weavile 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân. Đặt vật nặng vào chân để cân bằng.
Cao: 22.0 cm Rộng: 17.4 cm Sâu: 14.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).