462Magnezone

Magnezone 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, theo số thứ tự.
Cao: 16.5 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 24.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magnezone 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 13.0 cm Rộng: 20.8 cm Sâu: 19.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magnezone 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 23.0 cm Rộng: 34.1 cm Sâu: 31.4 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).