464Rhyperior

Rhyperior 01

Hướng dẫn: Làm theo các con số, cẩn thận với các phần đá (quanh bụng và đầu) và dán các cánh tay vào thân. Đóng ở dưới cùng của bàn chân, và dán cánh tay, răng sau đó
Cao: 19.1 cm Rộng: 24.4 cm Sâu: 26.5 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rhyperior 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở phía sau đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 32.8 cm Sâu: 28.3 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Rhyperior 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy chân phải.
Cao: 30.0 cm Rộng: 35.5 cm Sâu: 41.5 cm
Số trang: 15 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).