465Tangrowth

Tangrowth 01

Hướng dẫn: Làm thân và chân riêng biệt. Đóng ở vị trí bụng và chân tiếp xúc nhau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 26.0 cm Sâu: 15.5 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).