466Electivire

Electivire 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 18.0 cm Rộng: 19.5 cm Sâu: 18.2 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Electivire 02

Hướng dẫn: Bắt đầu từ đỉnh đầu và gần giữa hai chân. Hãy cẩn thận xung quanh vai, vì phần này không sử dụng các tab, nên có thêm hướng dẫn về phần này (và nhiều phần khác) trong các mẫu. Chỉ dán phần đuôi và chân sau khi đóng mô hình. Cánh tay nên được dán khi hướng dẫn đề cập. Xem thêm hướng dẫn trong pdo.
Cao: 17.3 cm Rộng: 24.8 cm Sâu: 13.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).