467Magmortar

Magmortar 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, cẩn thận với phần đầu. Dán đuôi trước chân. Làm cánh tay từ bàn tay về vai. Làm đuôi từ chóp về thân.
Cao: 20.9 cm Rộng: 21.8 cm Sâu: 27.9 cm
Số trang: 9 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Magmortar 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 25.9 cm Sâu: 27.5 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).