468Togekiss

Togekiss 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh đầu, theo các con số, đóng ở đuôi. Nên dán hai chi tiết ngực vào cánh trước.
Cao: 16.5 cm Rộng: 29.9 cm Sâu: 19.8 cm
Số trang: 5+2 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Togekiss 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 8.0 cm Rộng: 16.3 cm Sâu: 15.5 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Togekiss 03

Hướng dẫn: Làm từ đuôi ra trước, đóng ở chóp gai giữa.
Cao: 20.0 cm Rộng: 33.6 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).