470Leafeon

Leafeon 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự và hướng dẫn trong tệp pdo.
Cao: 22.0 cm Rộng: 11.7 cm Sâu: 19.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Leafeon 02

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Tai, đầu, thân, đuôi.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Leafeon 03

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 24.0 cm Rộng: 19.7 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).