471Glaceon

Glaceon 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 10.2 cm Rộng: 6.7 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Glaceon 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự, cẩn thận với phần đầu. Dán đuôi trước chân. Làm chân sau bên phải trước chân bên trái, làm từ dưới lên. Đóng ở chân sau bên trái.
Cao: 18.0 cm Rộng: 15.9 cm Sâu: 19.2 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Glaceon 03

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Tai, đầu, thân, đuôi.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Glaceon 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 19.0 cm Rộng: 14.8 cm Sâu: 24.0 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Glaceon 05

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chân sau.
Cao: 24.0 cm Rộng: 14.4 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).