473Mamoswine

Mamoswine 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ phía trước đầu, đóng ở chân sau. Cố gắng tạo áp lực từ bên trong khi gắn các bộ phận vào cơ thể.
Cao: 15.0 cm Rộng: 14.6 cm Sâu: 24.0 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mamoswine 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ phía trước đầu, đóng ở chân sau. Cố gắng tạo áp lực từ bên trong khi gắn các bộ phận vào cơ thể.
Cao: 25.0 cm Rộng: 25.9 cm Sâu: 37.6 cm
Số trang: 16 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).