474Porygon-Z

Porygon-Z 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng từng mảng ở phía dưới. Hãy sáng tạo khi kết hợp tất cả các phần.
Cao: 23.4 cm Rộng: 21.1 cm Sâu: 9.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Porygon-Z 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng từng mảng ở phía dưới. Hãy sáng tạo khi kết hợp tất cả các phần.
Cao: 21.0 cm Rộng: 21.4 cm Sâu: 9.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).