475Gallade

Gallade 01

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Các ngón tay là rất nhỏ. Để dán mào vào đầu, trước tiên bạn hãy dán chi tiết 40 vào và dán lên đầu. Sau đó, dán chi tiết 41, và dán keo cho cả phần đầu và phần 40. Không dán các phần 40-41 vào thân trước khi dán chúng vào phần đầu.
Cao: 22.0 cm Rộng: 15.4 cm Sâu: 16.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gallade 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy..
Cao: 28.0 cm Rộng: 31.2 cm Sâu: 20.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mega Gallade 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Đọc thêm hướng dẫn trong tệp pdo.
Cao: 22.0 cm Rộng: 21.8 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).