477Dusknoir

Dusknoir 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu trở xuống. Khi làm mắt, làm riêng miếng vàng và miếng đỏ, sau đó dùng keo dán miếng màu đỏ vào miếng màu vàng (miếng màu vàng sẽ bị lõm xuống) và dán miếng màu vàng vào đầu. Ngoài ra, nó không thể tự đứng được.
Cao: 19.0 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Dusknoir 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Đặt thêm vật nặng vào đế để giữ mô hình đứng vững.
Cao: 20.0 cm Rộng: 18.4 cm Sâu: 18.0 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).