478Froslass

Froslass 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đặc biệt cẩn thận với các dải mỏng xung quanh khu vực miệng. Đóng ở dưới cùng.
Cao: 20.0 cm Rộng: 9.9 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Froslass 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 21.1 cm Rộng: 9.5 cm Sâu: 14.5 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).