481Mesprit

Mesprit 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu và đuôi về giữa, đóng ở ngón chân.
Cao: 15.0 cm Rộng: 13.5 cm Sâu: 11.2 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Mesprit 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm với phần đầu. Phần thân bắt đầu ở chân, tiếp theo là đuôi. Đuôi làm các miếng bên lại và dán đồng thời phần dưới và phần trên của đuôi vào.Tiếp tục, dán tay vào thân rồi dán vào đầu.
Cao: 17.0 cm Rộng: 25.0 cm Sâu: 15.3 cm
Số trang: 6+1 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).