484Palkia

Palkia 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 26.2 cm Rộng: 25.0 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Palkia 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 23.6 cm Sâu: 42.9 cm
Số trang: 15 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Palkia 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ phần đầu. Các đường gấp màu xanh lam là bắt buộc phải gấp để tạo hình dạng phù hợp cho đầu và cổ. Cánh tay được làm từ bàn tay về thân, dán các cánh tay trước khi đi xa hơn. Chân được làm từ bàn chân trở lên. Đóng ở đuôi.
Cao: 22.7 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 27.3 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: POdragon & LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Palkia 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 32.0 cm Rộng: 27.1 cm Sâu: 44.1 cm
Số trang: 18 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.