484Palkia

Palkia 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 26.2 cm Rộng: 25.0 cm Sâu: 21.9 cm
Số trang: 10 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Palkia 02

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 23.6 cm Sâu: 42.9 cm
Số trang: 15 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Palkia 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 22.7 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 27.3 cm
Số trang: 12 Độ khó: 5 Tác giả: POdragon & LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Palkia 04

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 32.0 cm Rộng: 27.1 cm Sâu: 44.1 cm
Số trang: 18 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).