485Heatran

Heatran 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy bàn chân.
Cao: 15.6 cm Rộng: 31.6 cm Sâu: 22.1 cm
Số trang: 11 Độ khó: 4 Tác giả: Odnamra22
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Heatran 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ miệng, dán hàm răng. Chỉ dán các móng vuốt sau khi phần chân được ghép với phần thân. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 13.6 cm Rộng: 30.1 cm Sâu: 24.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).