486Regigigas

Regigigas 01

Hướng dẫn: Xem thêm hướng dẫn trong tệp pdo.
Cao: 15.0 cm Rộng: 24.0 cm Sâu: 12.9 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Regigigas 02

Hướng dẫn: Phần thân làm từ trên xuống, đóng ở đáy bụng. Chân làm từ bàn chân lên, đóng tại vị trí tiếp dán với phần thân.
Cao: 30.0 cm Rộng: 37.1 cm Sâu: 16.2 cm
Số trang: 11 Độ khó: 5 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).