487Giratina

Giratina Altered 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 35.0 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Giratina Altered 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự. Làm chân, dán móng và các chi tiết vàng trước khi dán vào thân.
Cao: 21.1 cm Rộng: 31.0 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Giratina Altered 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 31.0 cm Rộng: 33.2 cm Sâu: 33.8 cm
Số trang: 18 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Giratina Altered 04

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 11.0 cm Rộng: 10.0 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Giratina Origin 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 40.0 cm Rộng: 37.2 cm Sâu: 40.5 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Giratina Origin 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 9.1 cm Rộng: 9.0 cm Sâu: 12.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 2 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt in kit tại: PaperCrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)
* Chủ động dùng code “PokemonViet” khi in để nhận được những ưu đãi hấp dẫn.