487Giratina

Giratina Altered 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 23.0 cm Rộng: 35.0 cm Sâu: 26.1 cm
Số trang: 12 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Giratina Altered 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 21.1 cm Rộng: 31.0 cm Sâu: 23.6 cm
Số trang: 9 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Giratina Altered 03

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 31.0 cm Rộng: 33.2 cm Sâu: 33.8 cm
Số trang: 18 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Giratina Origin 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau, đóng ở đuôi.
Cao: 40.0 cm Rộng: 37.2 cm Sâu: 40.5 cm
Số trang: 14 Độ khó: 5 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).