488Cresselia

Cresselia 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 35.8 cm Sâu: 24.1 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: POdragon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Cresselia 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 26.0 cm Rộng: 35.9 cm Sâu: 32.7 cm
Số trang: 7 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).