489Phione

Phione 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 14.6 cm Rộng: 15.5 cm Sâu: 14.1 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).