490Manaphy

Manaphy 01

Hướng dẫn: Làm từ đầu của tóc về đầu rồi xuống thân. Đóng lại ở dưới chân. Hãy cẩn thận với bàn chân, cánh tay và tóc.
Cao: 14.1 cm Rộng: 19.0 cm Sâu: 14.4 cm
Số trang: 3 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Manaphy 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu của tóc về đầu rồi xuống thân. Đóng lại ở dưới chân.
Cao: 22.2 cm Rộng: 30.0 cm Sâu: 19.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: João Vieira
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Manaphy 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 18.0 cm Rộng: 18.0 cm Sâu: 16.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).