491Darkrai

Darkrai 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống. Dán phần đầu ngay khi đã làm xong cổ màu đỏ. Dán cánh tay vào vai càng sớm càng tốt, sau đó dán cánh tay vào thân và tiếp tục đi xuống. Đóng nó ở đáy.
Cao: 19.4 cm Rộng: 19.0 cm Sâu: 17.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 5 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Darkrai 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh đầu. Phần thân làm từ phần cổ màu đen và ráp các gai xung quanh nó. Cánh tay làm từ bán tay trở về vai. Đóng phần thân ở đáy.
Cao: 30.0 cm Rộng: 27.8 cm Sâu: 18.5 cm
Số trang: 6+1 Độ khó: 5 Tác giả: Oli Gig
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Darkrai 03

Hướng dẫn: Làm phần đầu và thân riêng biệt, chỉ dán vào nhau sau khi đóng từng phần.
Cao: 26.0 cm Rộng: 28.9 cm Sâu: 23.3 cm
Số trang: 8 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).