492Shaymin

Shaymin Land 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ mặt và chân. Sau đó, làm cơ thể bắt đầu từ mặt và đóng lại ở phía trên của mô hình. Làm 4 lớp lá, lớp lớn nhất dán lên thân, 3 lớp còn lại dán theo thứ tự từ to nhất đến nhỏ nhất, giữa mỗi lá có một ô vuông nhỏ. Cuối cùng, cắt hoa và lá rồi dán keo ở hai bên.
Cao: 10.2 cm Rộng: 11.9 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shaymin Sky 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở bàn chân.
Cao: 25.0 cm Rộng: 31.4 cm Sâu: 18.9 cm
Số trang: 7 Độ khó: 3 Tác giả: Paperttore
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shaymin Sky 02

Hướng dẫn: Làm theo số thứ tự.
Cao: 7.5 cm Rộng: 11.3 cm Sâu: 6.2 cm
Số trang: 1 Độ khó: 2 Tác giả: Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Shaymin Sky 03

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ mũi, hoàn thiện phần đầu và bắt đầu thêm lông đầu ở phía trước. Làm phần thân hoàn toàn trước khi bắt đầu dán vào thân. Đóng ở đuôi. Kết thúc mô hình bằng cách thêm lông ngực và cánh hoa.
Cao: 20.0 cm Rộng: 26.0 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).