493Arceus

Arceus 01

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ đỉnh của sừng đầu. Kết thúc phần đầu bằng cách thêm khuôn mặt. Phần thân khá dễ dàng. Dán chân trước càng sớm càng tốt, và tiếp theo là thêm bụng. Đóng mô hình bằng đuôi.
Cao: 30.0 cm Rộng: 19.3 cm Sâu: 26.7 cm
Số trang: 13 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Arceus 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 25.0 cm Rộng: 45.2 cm Sâu: 34.2 cm
Số trang: 6+19 Độ khó: 4 Tác giả: LuIS
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Arceus 03

Hướng dẫn: Làm hai nửa phần thân từ ngoài hướng về giữa. Đóng ở bụng.
Cao: 30.0 cm Rộng: 17.7 cm Sâu: 30.5 cm
Số trang: 10 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).