494Victini

Victini 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ chữ V, và thêm phần lông phía sau ngay sau đó. Làm xong phần thân và dán đầu vào. Cuối cùng,  dán các cánh tay và chân.
Cao: 20.0 cm Rộng: 13.9 cm Sâu: 10.9 cm
Số trang: 3 Độ khó: 4 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Victini 02

Hướng dẫn: Bắt đầu làm từ tai xuống, đóng đầu dưới đáy. Phần thân làm từ dưới lên.
Cao: 19.4 cm Rộng: 13.2 cm Sâu: 10.3 cm
Số trang: 4 Độ khó: 4 Tác giả: Brandon
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).