495Snivy

Snivy 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ mũi, mắt, cổ. Sau đó, dán phần “cổ áo” và cánh tay vào thân trước khi làm phần còn lại. Chân cần được dán khi làm bụng.
Cao: 19.4 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 3 Tác giả: PMF & Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snivy 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 30.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snivy 03

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Đầu, lưng, bụng.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội), Vê Vê House (TP.HCM)