495Snivy

Snivy 01

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 19.4 cm Rộng: 8.3 cm Sâu: 18.3 cm
Số trang: 4+1 Độ khó: 3 Tác giả: PMF & Lyrin
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Snivy 02

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 10.8 cm Sâu: 30.9 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snivy 03

Hướng dẫn: Làm theo thứ tự: Đầu, lưng, bụng.
Cao: Chưa xác định Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 1 Độ khó: 1 Tác giả: Tenpepakura
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Snivy 04

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 12.5 cm Rộng: 6.3 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).