496Servine

Servine 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đuôi.
Cao: 19.0 cm Rộng: 7.2 cm Sâu: 22.9 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).