497Serperior

Serperior 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ mũi, tai, cổ, rồi tiếp tục với phần thân. Đóng ở chóp đuôi.
Cao: 20.0 cm Rộng: 23.2 cm Sâu: 23.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Serperior 02

Hướng dẫn: Làm từ đầu xuống, đóng ở chóp đuôi.
Cao: 29.0 cm Rộng: 22.8 cm Sâu: 20.6 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).