498Tepig

Tepig 01

Hướng dẫn: Làm từ trước ra sau.
Cao: 21.0 cm Rộng: 10.7 cm Sâu: 26.3 cm
Số trang: 6 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tepig 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 18.1 cm Rộng: 7.5 cm Sâu: 17.8 cm
Số trang: 4 Độ khó: 3 Tác giả: Paperpokés
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tepig 03

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 13.0 cm Rộng: 6.5 cm Sâu: 14.8 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).