499Pignite

Pignite 01

Hướng dẫn: Làm theo hướng dẫn trong tệp ID.
Cao: 20.0 cm Rộng: Chưa xác định Sâu: Chưa xác định
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Antyyy
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Pignite 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 26.0 cm Rộng: 22.0 cm Sâu: 22.5 cm
Số trang: 6 Độ khó: 4 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).