500Emboar

Emboar 01

Hướng dẫn: Bắt đầu từ lông mày. Làm phần còn lại của đầu, và ngay sau khi bạn hoàn thành phần đầu, hãy thêm răng. Ngọn lửa khá phức tạp và khá khó hiểu, vì vậy hãy cẩn thận với nó. Làm các cánh tay, và phần còn lại sẽ khá dễ dàng. Dán đuôi trước khi dán chân. Đóng ở chân.
Cao: 21.9 cm Rộng: 21.9 cm Sâu: 23.0 cm
Số trang: 8 Độ khó: 5 Tác giả: Sabi96
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Emboar 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 40.0 cm Rộng: 43.7 cm Sâu: 32.0 cm
Số trang: 18 Độ khó: 5 Tác giả: Danyu
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).