501Oshawott

Oshawott 01

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 16.5 cm Rộng: 12.0 cm Sâu: 16.3 cm
Số trang: 5 Độ khó: 4 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Oshawott 02

Hướng dẫn: Xem thêm video hướng dẫn.
Cao: 16.6 cm Rộng: 12.1 cm Sâu: 13.5 cm
Số trang: 5 Độ khó: 3 Tác giả: PMF
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Youtube

Oshawott 03

Hướng dẫn: Làm từ trên xuống, đóng ở đáy.
Cao: 12.5 cm Rộng: 10.3 cm Sâu: 12.1 cm
Số trang: 2 Độ khó: 3 Tác giả: Javierini
Tải xuống 1: Link Tải xuống 2: Link Video: Không có

Tham gia nhóm Papercraft tại: Facebook
Đặt dịch vụ in, cắt tại: Papercrab (Hà Nội).